INFOLINIA58 558 82 33
Pn – Pt (8:30 – 16:30)
2023-12-22

Jak prawidłowo oznakować budynek? Tabliczki adresowe

Oznakowanie nieruchomości to obowiązek wynikający z ustawy. Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), „(…) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru (…)”.

Ustawa nie narzuca konkretnej wielkości, koloru oraz wzoru tabliczki, informuje tylko, że na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b ust. 2 ustawy). W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 4 ustawy).

W niektórych lokalizacjach organy jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tablicy adresowej innych dodatkowych informacji, np. nazwy osiedla dzielnicy lub zespołu urbanistycznego. Informacje te mają ułatwić mieszkańcom i turystom orientację w terenie, szczególnie w dużych miastach. Czy za brak oznakowania nieruchomości można otrzymać karę?

Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest wykroczeniem w rozumieniu art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń. Przepis ten mówi: „(…) Kto, będąc właścicielem administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomość, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany (…)”. Właściwe oznaczenie nieruchomości poprzez zamontowanie czytelnej, dobrze widocznej tabliczki adresowej zgodnej z przepisami, nie tylko pozwoli uniknąć kary, ale wpływa także na bezpieczeństwo. Brak oznaczenia może utrudnić dotarcie służbom ratowniczym. Warto więc zadbać o odpowiednie oznaczenie domu.

Polecane

Aluminiowa tabliczka adresowa wz2

Aluminiowa tabliczka adresowa wz2

39,00 zł brutto/1szt.
Numer na dom XXL

Numer na dom XXL

19,00 zł brutto/1szt.
Złota tabliczka adresowa PR2

Złota tabliczka adresowa PR2

99,00 zł brutto/1szt.
pixel